Sök:

Sökresultat:

31 Uppsatser om Nässlorna blomma - Sida 1 av 3

En blomma i öknen : ett ekologiskt utbildningscentrum i Lima

Manchay Àr ett av Limas största kÄkstÀder och platsen för projektet "en blomma i öknen". OmrÄdet Àr ett av stadens fattigaste, hÀr rÄder brist pÄ bÄde vatten och jordbÀvningssÀkra hus. Projektets uppgift Àr att skapa en plattform för kunskapsutbyte och socialt omhÀndertagande samtidigt som det Àr ett första steg i att tackla den pÄtagliga vattenproblematiken..

Modernismens inre tragik: en ekokritisk studie i Harry Martinsons prosa 1932-1940

En karakteristik över Harry Martinsons författarskap. Idéer som korsas. Idéer som lever kvar. Vad hÀnde med den framtidsoptimistiske vÀrdsnomaden, som blev den förbittrade bakÄtstrÀvaren Holger Tideman? Och vad handlar NÀsslorna blomma egentligen om?.

ENSAMHET OCH DISTANS : Episk teater och Kristina Lugns drama ?Tant Blomma?

Uppsatsen har haft för avsikt att ge ett bidrag till forskningen om nutida svensk dramatik genom attapplicera Bertholt Brechts teaterteori kring den episka teatern och distanseringsbegreppet pÄ dramat?Tant Blomma? av Kristina Lugn. MÄnga av de sÀtt och stilmedel som Brecht kallade fördistanseringar finns att upptÀcka i denna text. Bland annat anvÀnder sig Lugn av sÄng, dans, ettmÄnga gÄnger lyriskt och orealistiskt sprÄk, metafiktion och citat pÄ ett sÀtt som fjÀrmar publikenfrÄn illusionen om att det Àr verkligt liv som gestaltas pÄ scenen. Dessutom finns det drag ireplikerna som mÄste sÀgas vara distanserande, bland annat genom att rollen kommenterar sig sjÀlvi tredje person.Min slutsats Àr dÄ att min analys av ?Tant Blomma? visar att det finns mÄnga stildrag somskulle kunna verka distanserande, och det finns stöd för ett episkt spelsÀtt i replikerna.

"Jag har starkt lÀsintresse, men bara nÀr jag sjÀlv vill!" : En studie om svensklÀrares litteratursmak och dess relation till kursplanen

Uppsatsen har haft för avsikt att ge ett bidrag till forskningen om nutida svensk dramatik genom attapplicera Bertholt Brechts teaterteori kring den episka teatern och distanseringsbegreppet pÄ dramat?Tant Blomma? av Kristina Lugn. MÄnga av de sÀtt och stilmedel som Brecht kallade fördistanseringar finns att upptÀcka i denna text. Bland annat anvÀnder sig Lugn av sÄng, dans, ettmÄnga gÄnger lyriskt och orealistiskt sprÄk, metafiktion och citat pÄ ett sÀtt som fjÀrmar publikenfrÄn illusionen om att det Àr verkligt liv som gestaltas pÄ scenen. Dessutom finns det drag ireplikerna som mÄste sÀgas vara distanserande, bland annat genom att rollen kommenterar sig sjÀlvi tredje person.Min slutsats Àr dÄ att min analys av ?Tant Blomma? visar att det finns mÄnga stildrag somskulle kunna verka distanserande, och det finns stöd för ett episkt spelsÀtt i replikerna.

Vad Àr motivation?"motivation Àr en kÀnslig liten blomma" : En kvalitativ studie om lÀrares förestÀllningar om elevers motivation i skolan

Syftet med studien Àr att undersöka vad lÀrare anser motivera elever i skolan och hurlÀrare beskriver att de planerar en motiverad undervisning. Vi valde att utgÄ frÄnkvalitativt arbetsÀtt och i undersökningen har vi intervjuat Ätta grundskolelÀrare medolika antal Är i yrket. Resultatet med undersökningen pÄvisar att relationen mellanlÀrare och elever har betydelse för elevers motivation i skolan. Under interjuvernaframkom Àven betydelsen av lÀrares Äterkoppling till elever samt skolmiljönsbetydelse för elevers motivation. Resultatet av undersökningen visade betydelsen avatt synliggöra syfte och mÄl med undervisningen för eleverna.

Den svenska kocken och jag

SammandragDen svenske kocken och jagEtt metodförslag och andra specialiteterProblem: Det svenska barnmöbelföretaget har problem. Med endasten blomma som produkt blir kÀrnvÀrdet svenskt inte tydligt. Dessutomsaknas en tydlig och bra metod för att ta fram nya produktidéer ochandra tecken. Företaget utnyttjar inte Internet tillrÀckligt för att engageramÄlgruppen. Det Àr ett alldeles för litet företag för att köpa annonsplatseroch dyl.

Flora och Fauna i en skog av mönster

Mina mönster rör sig kring naturen, skogen och dess invÄnare.Flamingon stÄr framför en blomma som slingrar sig uppÄt, bredvid ser hjorten pÄ oss med en bestÀmd blick och en snigel rör sig lÄngsamt fram över en yta av vÀxtlighet. Det hÀr Àr min egen vÀrld som jag skapar med tecknandet som grund, varje mönster Àr som att leka med ett dockhus, jag flyttar runt djuren och möblerar om med blommorna tills jag hittar en ordning och skapar smÄ vÀrldar dÀr djuren och naturen kan frodas. De har inte en kontinental tillhörighet, de hör inte till ett specifikt ekosystem eller en specifik del av jorden. De tillhör min egen vÀrld, de Àr inte enbart frÄn regnskogen eller norden. Det Àr en salig blandning av allt, det som finns pÄ riktigt och det som Àr fantasi..

Jag gör sÄ att blommorna blommar - en studie av elevers tankar om blomvÀxter

Vi har i denna uppsats undersökt om vilka tankar elever i skolÄr 2 har om blommans roll för vÀxten, varför den doftar samt varför den har fÀrg. Utöver detta undersökte vi Àven vilka vedertagna begrepp de anvÀnde gÀllande blomvÀxtens delar. Elevernas tankar kan sedan anvÀndas som utgÄngspunkt vid en undervisningssituation. Vi har anvÀnt den reviderade kliniska intervjun och utgÄtt frÄn semistrukturerade frÄgor, dÀr eleverna med hjÀlp av följdfrÄgor kan utveckla sina svar. Denna intervjuform innebÀr att man har konkret material med sig, i vÄrt fall levande blomvÀxter, som eleven kunde iaktta och dÀrmed underlÀttades samtalet.Undersökningen visar att eleverna i hög utstrÀckning anvÀnde sig av teleologiska förklaringar som ofta lÀnkades till antropocentrism.

"Jag har planterat frön hÀr pÄ dagis, och dÄ vet jag": ett
arbete om att utveckla barns tÀnkande genom ett
storylineinspirerat temaarbete.

Syftet med vÄrt examensarbete var att barnen utvecklade sitt tÀnkande och lÀrande för de betingelser som krÀvs för fröets vÀg till blomma, genom ett storylineinspirerat temaarbete. Med tÀnkande menar vi hur barn i konkreta situationer fÄr reflektera över sin egen inlÀrning. Med lÀrande menar vi hur barn i olika sammanhang lÀr sig genom ett meningsfullt innehÄll. Den empiriska delen av vÄrt examensarbete utfördes pÄ en förskola i LuleÄ kommun under sju veckor. Undersökningsgruppen bestod av 14 barn i Äldrarna 4-6 Är.

Att lÄta tusen blommor blomma. - LÀrares syn pÄ relationens betydelse för elever med koncentrationssvÄrigheter.

The aim of this bachelor's thesis is to investigate how teachers view the way they build their relationships towards students, both in general and, more specifically, towards those students with some type of attention deficits. The focus of this thesis has been on how great an importance teachers place on this relationship. Especially when it comes to working with students with attention deficits. We also want to know to which extent this relational perspective is rooted in teachers' practice. The theoretical basis of this study is the relational perspective formulated by Aspelin and Persson (2011).

Ordets blomma kommer inte att dö : att förÀndra vÀrldar genom globala nÀtverk

Social movements have long been valuable components of the struggle for a world with true justice. Along with the changing and modernization of society these movements also change, both in their actions as well as in the goals they want to accomplish. Technology is taking a greater part in many aspects of social life, creating new dimensions but also new social divides. This thesis examines how new social movements make themselves visible and affect the world around them through different kinds of networks. For the purpose of this study, we have chosen to study two social movements; the Zapatistas in Mexico, who have become known worldwide for carrying out the first informational revolution, and MoveOn.org, an American grassroots organization that struggles for increased democracy in the US.

Kreativ ÄngvÀlt som fÄr asfalten att blomma? - Om PÀr Johansssons ledarskap i Glada Hudik-teatern

VÄrt syfte med denna studie var att fÄ en ökad förstÄelse för hur ett urval yrkesprofessionella, tvÄ barnmorskor och en kurator, upplever sitt arbete med gravida missbrukande kvinnor. För att uppfylla vÄrt syfte har vi genomfört en kvalitativ fokusgruppsintervju med ett tvÀrprofessionellt team, bestÄende av kurator och barnmorskor. Som analysverktyg valde vi rollteorin och teorin om X och Y. VÄra huvudsakliga resultat Àr att motivationsarbete Àr nÄgot som Àr stÀndigt nÀrvarande och att det familjesociala teamet finner sina arbetsverktyg verkningsfulla. I vÄrt resultat Àr det nÄgra verktyg som Àr mer betydelsefulla Àn andra i arbetet med gravida missbrukare.

Att lÄta alla blommor blomma eller nÄgot sÄnt : En studie om mÄngfald och elevers bakgrund som en resurs i undervisningen

I denna uppsats intervjuas pedagoger för att undersöka hur en skola hanterar mÄngfalden bland eleverna. Syftet med undersökningen Àr dels att analysera vad mÄngfald innebÀr för respondenterna dels att undersöka i vilken utstrÀckning elevernas erfarenheter och kulturella bakgrund tas tillvara i undervisningen. Vi vill ocksÄ se hur dessa frÄgor framstÀlls i litteratur. Alla tillfrÄgade i undersökningen lÀgger etnicitet i begreppet mÄngfald och alla utom en anger det som det allra första de tÀnker pÄ. Vid utförligare beskrivning nÀmns Àven kön, social klass, sexualitet, funktionshinder och intressen som delar av mÄngfalden.

En udda blomma i ideologirabatten : En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraterna i samhÀllskunskapslÀroböcker

Denna uppsats har som syfte att undersöka vilka diskurser gÀllande Sverigedemokraterna som konstrueras i ett antal samhÀllskunskapslÀroböcker vilka Àr riktade mot gymnasieskolans kurser. Med utgÄngspunkt i den kritiska diskursanalysen (CDA) analyseras texterna kvalitativt med fokus pÄ tvÄ specifika aspekter gÀllande framstÀllningen av Sverigedemokraterna: hur partiets ideologi definieras samt pÄ vilket sÀtt partiets historia och bakgrund berörs. Genom undersökningen dras slutsatsen att lÀroböckerna i avseende av diskurser kring ideologin framförallt reproducerar diskurser som Äterfinns hos kritiker till partiet. De ideologiska definitioner som Sverigedemokraterna sjÀlva anvÀnder Äterfinns i mycket liten utstrÀckning. I avseende av diskurser kring historien Àr förhÄllandena snara motsatta dÄ mycket litet fokus lÀggs pÄ beskrivningen av partiets kontroversiella och radikala historia, nÄgot som partikritiker ofta lyfter fram som nÄgot centralt i förstÄelsen av partiet.

VÄrdrummets betydelse för patientens upplevelse av hÀlsa

Bakgrund: En omgivning som mÀnniskor Àr tillfreds med, skapar balans i tillvaron och stÀrker den psykiska och fysiska hÀlsan. Frisk luft, utsikt, omvÀxlande fÀrger, en vacker blomma och en bild pÄ vÀggen att betrakta Àr nÄgra exempel pÄ viktiga faktorer i sjukvÄrdsmiljön. VÄrdvistelsen ska inte innebÀra att patienten skiljs frÄn sina intressen. Han eller hon mÄste ha nÄgot att se fram emot, nÄgot att glÀdjas Ät under sin sjukdomsvistelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur den fysiska miljön pÄ vÄrdrummet pÄverkar patientens upplevda hÀlsa.

1 NĂ€sta sida ->