Sök:

Sökresultat:

31 Uppsatser om Nässlorna blomma - Sida 2 av 3

"Än en fĂ„gel, Ă€n en blomma" : En tematisk och dialogisk studie av ungmör och skaldinnor i Anna Maria Lenngrens dikter.

Anna Maria Lenngren (1754-1817) is known as one of Stockholms Posten?s sharpest satirists. Over the years many literature researchers have based their analysis and interpretations on biographical facts. This means that we miss important parts of her authorship, as she almost exceptionally has been writing role-poems. In a role-poem, the author takes a role as a fictitious narrative subject and/or another poem character.

"Nej alltsÄ han förvandlades till en blomma" Eleverna tar ordet i klassrummet i utforskande samtal om varandras berÀttelser

Syftet med denna studie Àr att undersöka samtal som sker vid elevinitierade berÀttarstunder dÀr elever berÀttar historier för varandra och eleverna stÀller frÄgor till berÀttaren om innehÄllet i berÀttelsen. ForskningsfrÄgan Àr: Hur ser rollfördelningen ut i samtalen under berÀttarstunderna och vad har det för konsekvenser för elevernas kommunikation och interaktion? Studien skedde i en andraklass jag under perioder vistades i under vÄrterminen 2012. Insamlandet av materialet, i form av ljudinspelningar och observationsanteckningar, skedde under en sexveckorsperiod och bestÄr av 10 berÀttarstunder med sammanlagt 30 berÀttelser och efterföljande frÄgestunder. Eleverna berÀttade, oftast en och en, berÀttelser som de sjÀlva hade valt och förberett.

VÄrdrummets betydelse för patientens upplevelse av hÀlsa

Bakgrund: En omgivning som mÀnniskor Àr tillfreds med, skapar balans i tillvaron och stÀrker den psykiska och fysiska hÀlsan. Frisk luft, utsikt, omvÀxlande fÀrger, en vacker blomma och en bild pÄ vÀggen att betrakta Àr nÄgra exempel pÄ viktiga faktorer i sjukvÄrdsmiljön. VÄrdvistelsen ska inte innebÀra att patienten skiljs frÄn sina intressen. Han eller hon mÄste ha nÄgot att se fram emot, nÄgot att glÀdjas Ät under sin sjukdomsvistelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur den fysiska miljön pÄ vÄrdrummet pÄverkar patientens upplevda hÀlsa.

En vissnande blomma: Upplevelsen av att leva med ALS

Amyotrofisk lateralskleros (ALS), Ă€r en neurologisk sjukdom som drabbar Ă„rligen omkring 200 personer i Sverige. Sjukdomen angriper det motoriska nervsystemet dĂ€r nervcellerna gradvis dör och som i sin tur leder till en successiv försvagning av kroppens muskler. LĂ€ngre fram i sjukdomsförloppet blir bĂ„de armar och ben totalt förlamade, dĂ€refter förlorar patienten Ă€ven tal och svĂ€ljförmĂ„gan medan kĂ€nslor och tankar förblir opĂ„verkade. Överlevnadstiden efter att diagnosen har stĂ€llts Ă€r mindre Ă€n fem Ă„r. Grundorsaken till sjukdomen ALS Ă€r Ă€nnu okĂ€nd och det har fortfarande inte hittats nĂ„got botemedel mot denna sjukdom.

Algblomning i dammar, i stad och pÄ golfbanor :

Att anlÀgga vÄtmarker och dagvattendammar inom urban miljö och golfbanor Àr i dag av stort intresse. Vid nyproduktion eller ombyggnation av bostadsomrÄden finns det idag ett stort intresse att ta hand om dagvattnet lokalt (LOD). Dammar anlÀggs dÀrför inom bostads- och industriomrÄden för att fördröja flödet, d.v.s. att förhindra översvÀmningar och för att reducera mÀngden nÀrsalter och tungmetaller. Dammarna pÄ golfbanor byggs till stor del av spelstrategiska och estetiska orsaker, men till viss del Àven för att kunna anvÀndas som vattenreservoarer. Vissa konstruktioner och förhÄllanden medför dock att algblomningen tidvis blir mycket omfattande, vilket innebÀr att dammarna förlorar en stor del av sin prydnad och ger ökade skötselkostnader.

Vet du en sak, att om man ser en blomma pÄ skolan, dÄ kan man plocka dom : en studie om femÄringars tankar inför att börja i förskoleklass

Bakgrund: Som förÀldrar och blivande lÀrare har vi ofta önskat oss kunskap om vad barn har för tankar, nÀr det sker en förÀndring i deras liv. En av förÀndringarna Àr att börja i förskoleklass och komma till skolans vÀrld. DÀr har sexÄringarna funnits sedan skolformen förskoleklass infördes 1998. Det glapp för barnen som förr fanns mellan sex och sjuÄringar Äterfinns nu mellan fem och sexÄringar istÀllet, men Àr det ett sÄ stort steg för barnen att ta som vi tror det Àr? Vi ville se vÄr studie ur ett barnperspektiv och började fundera kring vad begreppet innebar.

Renbruksplan ? frÄn tanke till verklighet

Renbruksplan (RBP) Ă€r ett kommunikations- och planeringsverktyg skapat för Sveriges samebyar. År 1999 genomfördes en förstudie och idag, 15 Ă„r senare, har 50 av Sveriges 51 samebyar pĂ„börjat arbetet med renbruksplaner. Idag anvĂ€nds RBP av renskötare för att planera sin dagliga verksamhet och som ett stöd i diskussioner med olika typer av markanvĂ€ndare för att kommunicera och visa rennĂ€ringens verksamhet. VĂ€gen fram till dagens Renbruksplan startade redan under 1700-talet i och med grĂ€nsdragningen mellan Norge och Sverige. Renskötseln begrĂ€nsades till Sverige och sommarbetet i Norge gick förlorat. Efterföljande Ă„rhundraden fortsĂ€tter renskötselsamhĂ€llet möta förĂ€ndringar som pĂ„verkar dess form och utförande.

VÀxtvÀggar : gestaltning och vÀxtval

Syftet med detta arbete har varit att utforska hur man kan gestalta en vÀxtvÀgg och hur man med hjÀlp av vÀxterna kan uppnÄ olika uttryck. MÄlet har varit att förstÄ hur vÀxter beter sig i en vÀxtvÀgg och hur de kan kombineras. Vilka vÀxtstrategier som Àr lÀmpliga för vÀxtmaterial pÄ en vÀxtvÀgg samt hur olika vÀxter kan kombineras för att uppnÄ önskat visuellt uttryck Àr frÄgestÀllningar som behandlas i rapporten. Faktainsamling kring gestaltning av vÀxtvÀggar har gjorts genom en litteraturstudie och praktiskt arbete i form av konstruktion av en prototyp. En intervju har ocksÄ genomförts. Erfarenheterna frÄn detta har anvÀnts för att ta fram ett gestaltningsförslag. Den vanligaste princip som anvÀnds för att konstruera en vÀxtvÀgg Àr med ett filtmaterial i syntet som hÀftas fast pÄ en plywoodskiva med kanalplast bakom, man anvÀnder en pump och droppslangar som styrs med en timer.

FÀltstudie med bekÀmpningsmedel mot Fusarium och Phoma pÄ sockerbeta

Syftet med detta arbete har varit att utforska hur man kan gestalta en vÀxtvÀgg och hur man med hjÀlp av vÀxterna kan uppnÄ olika uttryck. MÄlet har varit att förstÄ hur vÀxter beter sig i en vÀxtvÀgg och hur de kan kombineras. Vilka vÀxtstrategier som Àr lÀmpliga för vÀxtmaterial pÄ en vÀxtvÀgg samt hur olika vÀxter kan kombineras för att uppnÄ önskat visuellt uttryck Àr frÄgestÀllningar som behandlas i rapporten. Faktainsamling kring gestaltning av vÀxtvÀggar har gjorts genom en litteraturstudie och praktiskt arbete i form av konstruktion av en prototyp. En intervju har ocksÄ genomförts. Erfarenheterna frÄn detta har anvÀnts för att ta fram ett gestaltningsförslag. Den vanligaste princip som anvÀnds för att konstruera en vÀxtvÀgg Àr med ett filtmaterial i syntet som hÀftas fast pÄ en plywoodskiva med kanalplast bakom, man anvÀnder en pump och droppslangar som styrs med en timer.

Kvinnlig könsstympning : Hur kvinnlig könsstympning kan förklaras och förstÄs som ett sociologiskt fenomen.

Kvinnlig könsstympning uppmÀrksammades i vÀstvÀrlden pÄ 1970-talet dÄ invandringen till vÀst frÄn lÀnder dÀr könsstympning praktiseras ökade. NÀr Waris Dirie gav ut sin sjÀlvbiografiska bok En blomma i Afrikas öken 1999 kom könsstympning Äter pÄ tapeten. Eftersom könsstympning Àr en sedvÀnja som praktiserats i tusentals Är vÀrlden över och fortfarande utövas i flera lÀnder idag, vÀcktes ett intresse att ta reda pÄ omstÀndigheterna kring fenomenet. Vart, hur och varför uppstod denna till synes inhumana och irrationella sedvÀnja och hur kommer det sig att den lever kvar Àn idag? Vilka bakomliggande faktorer finns? Hur hÀnger könsstympning ihop med religion, kultur, genus, makt och sÄ vidare?Eftersom det verkade handla om ett mycket komplext fenomen togs beslutet att syftet skulle vara ganska brett och omfattande.

Internetavtal ? Hur kan de förÀndras sÄ att anvÀndare lÀser dem?

I dagens samhÀlle dÀr allt fler lever ett liv via elektronik och Internet pÄ olika virtuellacommunities finns det en risk för att ett samhÀllsproblem ska uppstÄ. InternetavtalenpÄ de flesta communities blir inte lÀsta, anvÀndarna pÄ de olika sajterna agerar dÀrförutan att veta vilka regler och riktlinjer som ska följas. Utan vetskap om vad som stÄr iavtalen kan anvÀndare omedvetet bryta mot reglerna eller bli utsatta för risker somkunde ha undvikts genom den enkla ÄtgÀrden som att lÀsa avtalen som annars baragodkÀnns vid registrering av ett anvÀndarkonto. Genom en informationsinsamling avteori kring avtal, virtuella communities, risk management, webbdesign, softwarequality assurance och mÀnniska-dator-interaktion skapades en bakgrund för att medhjÀlp av den kunskapen kunna ge ett förslag till morgondagens Internetavtal som kanskydda bÄde anvÀndare och Àgare. Med kunskapen frÄn teori som grund granskadessedan dagens avtal pÄ Facebook, YouTube och MySpace.

?En stad ? ett ansikte?? ? en undersökning om Göteborgs Stads grafiska profil.

Titel: ?En stad ? ett ansikte?? ? en undersökning om Göteborgs Stads grafiska profil.Författare: William BengtssonKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammet. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet.Termin: VÄrterminen 2014Handledare: Jan StridSidantal: 40, inklusive bilagaAntal ord: 12 802Syfte: Syftet med undersökningen Àr 1: Att undersöka hur Göteborgs Stads kommunikationsmaterial stÀmmer med de regler; med den grafiska manual som gÀller för kommunen. Syftet Àr dessutom 2: Att undersöka hur anstÀllda inom Göteborgs Stad, sÀrskilt de med kommunikation som ansvarsomrÄde, anvÀnder och förstÄr den grafiska manualen nÀr de producerar kommunikationsmaterial. Slutligen Àr syftet ocksÄ 3: Att se om Göteborgs Stad kan anvÀnda design management i ledning och styrning av kommunikationsarbetet, för att pÄ sÄ sÀtt anvÀnda design som en strategisk resurs i identitets- och organisationsfrÄgor.Metod: InnehÄllsanalys samt intervjuer.Material: 130 visuella enheter (broschyrer m.m.) frÄn Göteborgs Stad för innehÄllsanalysen.

NÀckrosen : ett projekt om temporÀr landskapsarkitektur

TemporÀr landskapsarkitektur Àr projekt som har en tydlig start- och slutpunkt dÀr tidsaspekten verkar som en designfaktor. De kan vara frÄn timmar till Är och fyller ett specifikt syfte under en begrÀnsad tid. Denna typ av arkitektur kan medföra mÄnga fördelar som den permanenta arkitekturen har svÄrt med. Den kan bland annat skapa utrymme för att testa lösningar i full skala eller inspirera bestÄende projekt. Den kan erbjuda en kreativ miljö med mötesplatser för befolkningen eller fylla ett rÄdande behov under en krissituation.

The Black Dahlia

Svenskorna Ă€r kĂ€nda vĂ€rlden över för att vara bĂ„de modemedvetna och trendkĂ€nsliga. Vi lĂ€ser trendtidningar, modebloggar, och Ă€lskar att shoppa. Åren efter gymnasiet kanske vi lĂ€ser vidare eller skaffar oss ett jobb utan kvalifikationskrav. Detta gör att vi föredrar att handla vĂ„ra modeplagg sĂ„ billigt som möjligt. SĂ„kallat ?fast fashion?, plagg med hög trendfaktor som bara anvĂ€nds en sĂ€song, Ă€r det som sĂ€ljer allra bĂ€st just nu.

TaoÂŽs gyllene blomma

Syftet med arbetet Àr att ge en generell presentation av Den gyllene blommans hemlighets innehÄll och funktion samt introducera tvÄ olika kommentarer och synliggöra deras specifika synsÀtt. De generella frÄgorna jag har stÀllt mig Àr följande: Vad Àr textens innehÄll? PÄ vilka filosofiska grunder vilar metoden? Vilka Àr de viktigaste skillnaderna mellan Jungs och Clearys kommentarer?Wilhelm var den person som hittade texten och som först översatte den till ett vÀsterlÀndskt sprÄk Är 1928. Han har bÄde översatt och kommenterat bl. a.

<- FöregÄende sida 2 NÀsta sida ->