Sök:

Vårdrummets betydelse för patientens upplevelse av hälsa


Bakgrund: En omgivning som människor är tillfreds med, skapar balans i tillvaron och stärker den psykiska och fysiska hälsan. Frisk luft, utsikt, omväxlande färger, en vacker blomma och en bild på väggen att betrakta är några exempel på viktiga faktorer i sjukvårdsmiljön. Vårdvistelsen ska inte innebära att patienten skiljs från sina intressen. Han eller hon måste ha något att se fram emot, något att glädjas åt under sin sjukdomsvistelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur den fysiska miljön på vårdrummet påverkar patientens upplevda hälsa. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på nio vetenskapliga artiklar. Analysmodellen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, som utgår från fem steg. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fem områden: Betydelsen av konst för patientens hälsa, betydelsen av färg för patientens hälsa, betydelsen av ljus för patientens hälsa, betydelsen av utrymme och bekvämlighet för patientens hälsa och betydelsen av ljud och ljudnivåer för patientens hälsa. I resultatet framkommer att alla dessa områden har bade positiv och negativ påverkan på patientens upplevda hälsa. Slutsats: En slutsats vara att ansträngningarna måste ökas för att skapa en hälsosam fysisk vårdmiljö som är lugn och behaglig. Faktorer som bra rumsplanering, behagligt ljudklimat, hemtrevlig inredning med tilltalande konst och färgsättning men även tillgång till god belysning och dagsljus bör ingå.

Författare

Elinore Larsson Sabina Mattsson

Lärosäte och institution

Sektionen för hälsa

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..