Sök:

Den svenska kocken och jag

SammandragDen svenske kocken och jagEtt metodförslag och andra specialiteterProblem: Det svenska barnmöbelföretaget har problem. Med endasten blomma som produkt blir kärnvärdet svenskt inte tydligt. Dessutomsaknas en tydlig och bra metod för att ta fram nya produktidéer ochandra tecken. Företaget utnyttjar inte Internet tillräckligt för att engageramålgruppen. Det är ett alldeles för litet företag för att köpa annonsplatseroch dyl. och måste därför lära sig mer om hur man kan påverka genomInternet.Lösning: Ett flertal tecken och symboler som kommunicerar företagetsvärden har tagits fram och samspelar med de numera omorganiseradekärnvärden på ett lämpligt sätt. Företagets visuella profil visar nu ensannare bild av vad företaget är, ett möbelföretag. Företaget ser intelängre ut som ett enproduktsföretag och starka svenska anknytningar göratt företaget kommer att uppfattas som svenskt i framtiden. Företaget harnu ett bra underlag för att börja utnyttja mjukvarukulturen och engageramålgruppen.

Författare

Kasper Medin

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Nivå:

Detta är en D-uppsats.

Läs mer..