Sök:

"Jag har planterat frön här på dagis, och då vet jag"

ett
arbete om att utveckla barns tänkande genom ett
storylineinspirerat temaarbete.


Syftet med vårt examensarbete var att barnen utvecklade sitt tänkande och lärande för de betingelser som krävs för fröets väg till blomma, genom ett storylineinspirerat temaarbete. Med tänkande menar vi hur barn i konkreta situationer får reflektera över sin egen inlärning. Med lärande menar vi hur barn i olika sammanhang lär sig genom ett meningsfullt innehåll. Den empiriska delen av vårt examensarbete utfördes på en förskola i Luleå kommun under sju veckor. Undersökningsgruppen bestod av 14 barn i åldrarna 4-6 år. Det storylineinspirerade temaarbetet innehöll olika moment där vi började med att så frön med barnen. Vår metod bestod av intervjuer före och efter temaarbetet samt att vi gjorde fria observationer under arbetets gång. I resultatet av intervjuerna och de fria observationerna har vi sett att barnen har utvecklat sitt tänkande genom det storylineinspirerade temaarbetet.

Författare

Karolina Ivarsson Maria Jansson

Lärosäte och institution

Luleå/Lärarutbildning

Nivå:

"Övriga arbeten". Övriga arbeten, t.ex projektarbeten.

Läs mer..