Sök:

Modernismens inre tragik

en ekokritisk studie i Harry Martinsons prosa 1932-1940


En karakteristik över Harry Martinsons författarskap. Idéer som korsas. Idéer som lever kvar. Vad hände med den framtidsoptimistiske värdsnomaden, som blev den förbittrade bakåtsträvaren Holger Tideman? Och vad handlar Nässlorna blomma egentligen om?

Författare

Henrik Schönbeck

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..