Sök:

Sökresultat:

2665 Uppsatser om Abstract - Sida 1 av 178

Arbetsmiljön på plantskolor : en psykosocial och ergonomisk studie

För Abstract se i pdf-filen For Abstract look in the pdf.

Abstrakt konst idag : En studie av Ann Edholm och Jacob Dahlgrens förhållande till modernismen

This paper presents an approach in contemporary, Abstract art for a new way of experiencing modernist Abstraction. This has not been possible until now, about 40 years after the postmodern turn against modernism in art, and the closely connected formalism. This new approach is represented in this paper by the Swedish contemporary artists Ann Edholm and Jacob Dahlgren. Modernist artists such as Kasimir Malevich and Piet Mondrian receives a new relevance to contemporary Abstract art. This opens up for a new, more complex and more dialectical understanding and re-evaluation of modernism and its Abstract art.This is shown by a historical and chronological investigation which highlights modernist Abstract art, formalism, and the critical and post-modern Neo-geometric ?Abstraction? of the eighties.

Författarröst i lärarstudenters abstract : En studie av tre studentgrupper

Funktionella brister i ett Abstract kan leda till att den vetenskapliga rapporten riskerar att inte bli läst medan ett välskrivet Abstract kan fungera som en inträdesbiljett till den vetenskapliga arenan. Vetenskaplig sakprosa ska enligt genrens krav vara opersonlig och transparent, vilket oftast betyder ett restriktivt uttryck av författarröst. Syftet med den här studien är att undersöka hur lärarstudenter använder författarröst i Abstract. Studiens material består av 60 Abstract från tre lärarinriktningar, indelade efter utbildningslängd. Abstracten analyserades genom närläsning med hjälp av en analysmodell avsedd att fånga de olika uttryck av författaröst som ryms i Abstracten.

Vilsna tankar ? en studie i relationen mellan abstrakt och figurativ illustration

The reason for, and objective of, this project has been to research the relation between Abstract and figurative illustration and how, if at all possible, one can bring them together and make them act as a whole.As a starting point for this project I used fragments from texts I?ve written during the past years. The texts deal with the thoughts and emotions that describe the state of melancholy or mania, two psychological conditions that are widely spread in our society. By illustrating these text passages in pencil drawings I?ve been given the possibility to investigate how to combine figurative illustration with the Abstract alike.

CONTEXTURE

As my final project I planned to animate a movie. Usually I work with illustration and I see animation as the next step in my design work, to investigate how illustration and movement can collaborate. The purpose with my project was to develop my technical skills, improve my design process and broaden my work to eventually be able to work with animation. My ambition was to make an Abstract animation and my focus was mainly on my personal process and knowledge. I also wanted to explore how much one can Abstract a movie while still communicating a story or message..

Bilden av den andra bilden : - en undersökning i manligt och kvinnligt uttryck med den abstrakta expressionismen som studieobjekt

Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida begrepp som maskulint och feminint kan uppfattas i den nonfigurativa bilden. Med exempel ur den abstrakta expressionismen studeras detta utifrån genus och semiotisk teori. Även konstvärldens roll i producerandet av genus undersöks. En mindre enkätundersökning och bildanalys ingår i studien..


1 Nästa sida ->