Sök:

Emanon

En svensk jazzorganisation

Abstract saknas.

Författare

Martina Domonkos

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..