Sök:

Den nya konstmusikens vulgarisering

Jan W Morthensons estetiska idéer och en aktuell musikdebatt

Abstract saknas.

Författare

Petter Terenius

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..