Sök:

Joachim Nicolas Eggert och hans symfonier

Abstract saknas.

Författare

Kenneth Johansson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..