Sök:

Hämningslöst eller uppgivet

Om svenskt säckpipespel och svenska säckpipare

Abstract saknas.

Författare

Mathias Boström

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..