Sök:

Bilden av den andra bilden

- en undersökning i manligt och kvinnligt uttryck med den abstrakta expressionismen som studieobjekt


Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida begrepp som maskulint och feminint kan uppfattas i den nonfigurativa bilden. Med exempel ur den abstrakta expressionismen studeras detta utifrån genus och semiotisk teori. Även konstvärldens roll i producerandet av genus undersöks. En mindre enkätundersökning och bildanalys ingår i studien.

Författare

Mattias Frisk

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..