Sök:

Marknadsföringsspråket i Pelevins Generation ???

[inget abstract finns]

Författare

Gustaf Backemar

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Slaviska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..