Sök:

Musik i exil

Kurdiska musiker i Stockholm

Abstract saknas.

Författare

Fredrik Bultmark

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..