Sök:

Sökresultat:

75 Uppsatser om Port-a-cath - Sida 1 av 5

Beckholmen : Varv & Marina

A new shipyard on the island of Beckholmen consisting of a new ship hall and complementary workshops. The program is extended with rentable industrial space for other smaller companies to take advantage of synergies with the yard and to create an active maritime cluster around Beckholmen. By building a marina and a port at the northern shoreline of the island the shipyard can expand their potential customers to non-commercial and larger recreational boats that are becoming increasingly common in Skärgården. The port is also supplemented with a combined naval fuel station, harbor office and a small café. The boat traffic in the region gets a additional stop at the end of the port and act as an additional gateway to Djurgården. Several small retail spaces with direct access to the water is created along the promenade between the port and Djurgården. The shipyard gets a modern and efficient industry building, while the island is made available to the public again, and Beckholmen will hopefully take an equal place in the city's consciousness as it does visually in the inlet to Stockholm..

Skrubberavfall : Hantering i hamn

This paper deals with challenges associated with handling scrubber waste in the port of Karlshamn and what various industry partners are doing to meet this growing demand. The main challenges have been the proportion of ships with scrubber, the amount of generated waste and waste characterisation. An understanding of these factors has been crucial in order to ascertain the aim of this study, which has been made with calculations based on leading manufacturer?s scrubber analyses and with an estimation of the quantity of ships with scrubber by examining AIS data from the Port of Karlshamn. In order to calculate the quantity of scrubber waste two different scenarios were established, which in turn produced two different outcomes.

Kampen om Piteå handelshamn 1950 - 1973 : från lokal stadshamn till nationell handelshamn

Survey's purpose is to illustrate why and how the process happened when Piteå relocated its commercial port away from Skuthamn to the new construction on Haraholmen 1950-1973. How decision-makers worked to achieve their goals, how the work changed and what incentives motivated them to act. The results showed that the decision was taken not to retain the existing commercial port in large part due to Skuthamns physics attributes, which made it impossible to ship large deep vessels from there. The reason that the decision about the port took such a long time was due to a local political conflict which was based on interest in the ownership of Haraholmen. The reason for the location of the trading port became Haraholmen had political backgrounds.

Produktion av dricksvatten och förnybar el i Bläsinge fiskehamn

The fishing port of Bläsinge is located on the east coast of Öland, Sweden?s second largest island. Today the port has a limited supply of freshwater. The economic association of the fishing port wants to expand their business, so that they will also include tourist services. To do this the harbor will need a more independant source of freshwater, with a higher quality than the present well.

SUBKUTANA VENPORTAR I PEDIATRISK VÅRD : Komplikationer, incidens och åtgärder

Fetma är ett ökande problem och bariatrisk kirurgi blir allt vanligare. Bariatrisk kirurgi är ett effektivt sätt för snabb och hållbar viktnedgång och minskar fetmarelaterade sjukdomar. Vissa patienter går dock efter en tid upp i vikt igen och då har sjuksköterskan en roll att motivera patienterna som genomgått en operation till att uppnå en tillfredställande viktnedgång. Syftet med denna litteraturstudie var att genom en sammanställning av metoder som visat sig vara effektiva för viktnedgång efter bariatrisk kirurgi ge allmänsjuksköterskor kunskap för att på bästa sätt motivera, hjälpa och stödja patienter som genomgått ett bariatriskt ingrepp att uppnå en tillfredställande viktnedgång. Den metod som användes var artikelsökning i PubMed och Cinahl där elva artiklar valdes.

Utveckling av OBD-II-gränssnitt för fjärrdiagnostik av fordon

This Master Thesis documents the development of an On Board Diagnosis (OBD-II) interface for remote diagnosis of vehicles. The Master Thesis is part of a project at the company Wayfinder Systems in Lund. The purpose of this thesis was to design a scantool that communicates with a vehicle through its OBD-II port using relevant standards. In order to make the OBD-II interface development easier, a car simulator was first built. Both the car simulator and the OBD-II interface were implemented using a linux computer running a C-program with serial communication with an external electrical interface.

GC-Port Storheden

Examensarbete bestående av projektering och förslag till utförande av gång- och cykeltunnel..

Teknikimplementering vid muddringsprojekt : Viktiga faktorer vid teknikval samt olika aktörers betydelse i processen

There are today large amounts of contaminated sediments in the Baltic Sea. These contaminants are the result of many years industrial activity where the contaminants have not been taken care of and just released out in the water. When ports want to dredge in their fairways and harbor areas the contaminated sediments need to be considered since they are a environmental risk. The development in this area has been slow and new techniques have just recently made its way into dredging operations in the Baltic Sea region. As a result of this there are no clear methods for implementing new techniques today.

Affärsutveckling ur ett psykosocialt perspektiv : Mälarhamnar AB:s förutsättningar att lyckas

The psychosocial work environment in hard professions is hardly studied and this study was implemented to observe port workers psychosocial work environment in ports of Västerås and Köping. There are two purposes with this study: firstly, to examine how ports of Västerås and Köping, Mälarhamnar AB, can improve and develop their business by using psychosocial methods. To do this, a questionnaire study and three interviews with workers were done and the results were used in a SWOT- analysis. Secondly, the aim is to be able to use the results and make a difference in the business development by adjusting the psychosocial work environment. The results show that the employees are happy at work and are happy with their work colleagues.

GC- och skidport, Svartudden, Piteå kommun

De boende på området Svartudden har uppmärksammat Piteå kommun på gång- och cykeltrafikanternas problem att korsa Svartuddsvägen på ett trafiksäkert sätt. Gång och cykelvägen trafikeras frekvent av framförallt barn till och från skola. I nuläget finns ett obevakat övergångsställe och en trång GC- port som sommartid används av motionärer. Vintertid är tanken att porten ska fungera som skidport men eftersom en för bred pistmaskin används som spårdragare skapas en riskfylld trafiksituation. Projektgruppen förordar att skoter används som spårdragare.

GC-port, Munksund

Analys och projektering av en säkrare överfart för cykel- och gångtrafikanter. Övergångsstället är beläget på Munksundsvägen i Piteå. Det aktuella övergångsstället som idag ligger i samma plan som väg 507, trafikeras till stor del av barn och vuxna på väg till eller från Pitholmsskolan. Övergångsstället upplevs idag som svårpasserat..

Interimistiska yrkanden om ensam vårdnad : En kvalitativ studie av argument och beslutsmotiveringar

AbstractKryssningsturismen ökar i Östersjön, och har sedan år 2000 vuxit med mer än 3 miljoner resenärer. Medan marknaden expanderar har utvecklingen för destinationen Visby på Gotland varit nedåtgående sedan år 2005. Avsaknaden av en kryssningskaj i Visby har resulterat i att fartyg inte väljer att stanna till vid destinationen. Fartygen är hänvisade till att ankra upp utanför och transportera in kryssningsturisterna med mindre transportbåtar. Detta är tidskrävande och omöjligt att genomföra vid dåligt väder.Region Gotland har därför tillsammans med Copenhagen Malmö Port gjort en överenskommelse om att bygga en kryssningskaj i Visby till år 2018.

Kryssningsdestination Visby : En unik destination i Östersjön med en framtida utmaning att attrahera internationella kryssningsturister

AbstractKryssningsturismen ökar i Östersjön, och har sedan år 2000 vuxit med mer än 3 miljoner resenärer. Medan marknaden expanderar har utvecklingen för destinationen Visby på Gotland varit nedåtgående sedan år 2005. Avsaknaden av en kryssningskaj i Visby har resulterat i att fartyg inte väljer att stanna till vid destinationen. Fartygen är hänvisade till att ankra upp utanför och transportera in kryssningsturisterna med mindre transportbåtar. Detta är tidskrävande och omöjligt att genomföra vid dåligt väder.Region Gotland har därför tillsammans med Copenhagen Malmö Port gjort en överenskommelse om att bygga en kryssningskaj i Visby till år 2018.

Vilka omständigheter kan en styrelseledamot åberopa till undvikande av personligt betalningsansvar vid kapitalbrist i aktiebolag?

AbstractKryssningsturismen ökar i Östersjön, och har sedan år 2000 vuxit med mer än 3 miljoner resenärer. Medan marknaden expanderar har utvecklingen för destinationen Visby på Gotland varit nedåtgående sedan år 2005. Avsaknaden av en kryssningskaj i Visby har resulterat i att fartyg inte väljer att stanna till vid destinationen. Fartygen är hänvisade till att ankra upp utanför och transportera in kryssningsturisterna med mindre transportbåtar. Detta är tidskrävande och omöjligt att genomföra vid dåligt väder.Region Gotland har därför tillsammans med Copenhagen Malmö Port gjort en överenskommelse om att bygga en kryssningskaj i Visby till år 2018.

Miljöarkeologi i Umeå stads hamn och slagfältsarkeologi på Krutbrånet : Två fallstudier inom historisk arkeologi i Umeås 1800-tal

This master thesis deals with two case studies in environmental archaeology and battlefield archaeology focusing on two major events in the late history of the Swedish coastal town Umeå and its nearby village Sävar. Established in the early 1600's, Umeå was known for its export of timber and import of cereals. The town has suffered from numerous fires, the fire in 1888 being the most devastating. Few written records of the town remain from before the 1900's. The latest war in Sweden's history is documented in historical sources and took place at Krutbrånet, Sävar where the Swedish troops suffered defeat against the russian forces in 1809.

1 Nästa sida ->