Sök:

GC-Port Storheden


Examensarbete bestående av projektering och förslag till utförande av gång- och cykeltunnel.

Författare

Michael Andersson Lennart Holmberg Magnus Pettersson Mikael Bohm Lars-Åke Olofsson

Lärosäte och institution

Luleå/Yrkesteknisk högskola

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..