Sök:

GC-port, Munksund


Analys och projektering av en säkrare överfart för cykel- och gångtrafikanter. Övergångsstället är beläget på Munksundsvägen i Piteå. Det aktuella övergångsstället som idag ligger i samma plan som väg 507, trafikeras till stor del av barn och vuxna på väg till eller från Pitholmsskolan. Övergångsstället upplevs idag som svårpasserat.

Författare

Peter Nordström Magnus Kristensson Håkan Söderlund Lars Eriksson Conny Strömberg

Lärosäte och institution

Luleå/Yrkesteknisk högskola

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..