Sök:

GC- och skidport, Svartudden, Piteå kommun


De boende på området Svartudden har uppmärksammat Piteå kommun på gång- och cykeltrafikanternas problem att korsa Svartuddsvägen på ett trafiksäkert sätt. Gång och cykelvägen trafikeras frekvent av framförallt barn till och från skola. I nuläget finns ett obevakat övergångsställe och en trång GC- port som sommartid används av motionärer. Vintertid är tanken att porten ska fungera som skidport men eftersom en för bred pistmaskin används som spårdragare skapas en riskfylld trafiksituation. Projektgruppen förordar att skoter används som spårdragare. Projektgruppen har i huvudsak studerat tre lösningsförslag: ? Prefabricerad plåttrumma för gång och cykel trafikanter i kombination med den befintliga porten ? Prefabricerad gång och cykelport i betong ? Installera trafikljus vid befintligt övergångsställe I samråd med kommunens representanter har projektgruppen valt en GC-port i betong. Motiveringen var att det alternativet bäst tillgodosåg kommunens mål för gång och cykeltrafikanter, den skapar även en trafiksäker spasage av Svartuddsvägen för skidåkare och motionärer. De enda geotekniska undersökningar i området som finns är gjorda 1967. Projektgruppen rekommenderar en enklare geoteknisk undersökning för att bestämma grovlerans egenskaper, mäktighet och grundvattnets läge idag. Kostnad för projektet är beräknad till ca 1,7 miljoner kronor och beräknas ta ca sex veckor att utföra.

Författare

Lars Blomqvist Martin Hallgren Vesa Kreivi Erik Sandström

Lärosäte och institution

Luleå/Yrkesteknisk högskola

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..