Sök:

Vetenskap i populärkulturen

En kontextuell analys kring representationer av teknik och vetenskap i filmerna Demolition Man och Sunshine


Vi möts av mängder med bilder av teknik och vetenskap i populärkulturens verk. Dessa bilder kan ses som representationer av vår verklighet och bidrar också till att skapa våra uppfattningar om världen.Denna uppsats fokuserar på att studera just de populärvetenskapliga bilderna av teknik och vetenskap som finns representerade samt hur dessa bilder är en del av sin kontext. Genom att närmare studera filmerna Demolition Man och Sunshine, utifrån frågor om tekniken skildras som ond, god eller neutral, hur vetenskapsmannen gestaltas samt hur förhållandet mellan människa och maskin ser ut, nystar denna uppsats fram de bilder av teknik och vetenskap som återfinns i dessa två verk.

Författare

My Ravin

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..