Sök:

Sekretessens utveckling från antiken till idag


Krypteringens historia är lång och händelserik, vilket ett system som Ceasarchiffer som snart är 2000 år gammalt kan vittna om. Den här litteraturstudien syftar till att ta dig som läsare med genom krypteringens utveckling från antikens pergament till dagens datoriserade samhälle. På vägen genom historien har studien som målsättning att förklara för läsaren hur de olika krypteringssystemen som figurerat genom tiden har fungerat, och att lyfta fram matematik bakom systemen. Mot slutet av texten beskrivs dessutom hur kryptering skulle kunna fungera som inslag i skolans matematikundervisning. Här är syftet att inspirera lärare till att pröva på något nytt i sin undervisning, vilket kan leda till ökad motivation. Studien finner att krypteringens historia är en bottenlös brunn där historierna aldrig tycks ta slut, trots att kryptografin är en vetenskap höljt i dunkel där många av dess pionjärer varit belagda med tystnadsplikt. Krypteringens historia lär oss att man aldrig kan vara säker på att man nått fram till absolut sekretess, och att krypteringen lämpar sig väl för att föra samman matematik och andra skolämnen i ämnesintegrerade projekt. Kryptering som exempel illusterar också att matematiken fortfarande är under utveckling.

Författare

Niklas Ekeroth

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..