Sök:

Fatigue vid Kolorektal Cancer. Undervärderad och underbehandlad?


Omvårdnad ? Självständigt arbete I VOM080 VT 2008

Författare

Monique Johansson Birte Sandberg Emma Kristiansson Kristin Larsson Kristofer Osberg Linda H Axelsson Jennie Andersson Johanna Hedin Karin Grahnquist Hanna Blomberg Karolina Lausten-Thomsen NIKLAS NORDSTRÖM Charlotte Mårtenson Pet

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Nivå:

Detta är en C-uppsats.