Sök:

Lagringsmätning för AD-information


Målet med detta projekt var att hjälpa IT-Mästaren att kunna fakturera sina kunder på ett smidigare sätt. Deras dåvarande lösning av kundernas dataanvändning var tidskrävande och ineffektivt, därför ville de automatisera systemet. Det nya systemet skulle användas för att administrera kundernas servrar med hjälp av ett grafiskt gränssnitt och sedan kontakta dem för att få fram olika värden för respektive kund som ska presenteras på IT-Mästarens hemsida. På så sätt skulle de kunna fakturera sina kunder på ett mer effektivt sätt och även få bättre överblick av kundernas användning. I och med utvecklingen utav detta system så fördjupande jag mig dels i egna kända områden men jag lärde mig också nya kunskaper. Det gällde inte enbart teknisk utveckling utan också undersökning av exempelvis hämtningen av alla data som skulle göras. Jag använde utvalda metoder för att kunna utföra detta projekt på ett smidigt och bra sätt. Metoderna beskrivs i rapporten.

Författare

Michel Ishak

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..