Sök:

"Nu måste ni lyssna på oss"

Kontext och betydelse av den svenska vårdstrejken 2008


Den här studien tar fasta på kontexten och betydelsen av 2008 års svenska vårdstrejk och utreder dess motivationer. Studien utgår från tre kvinnliga sjuksköterskor, som alla deltog aktivt i strejken.

Författare

Anette Olsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Avdelningen för Socialantropologi

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..