Sök:

Marknadseffektiviteten kring aktiesplit


Syftet med denna studie är att undersöka effekten av en split i ett bolags aktie vad gälleravkastning och omsättning i aktiehandeln. Studien är baserad på insamlat datamaterial från 35olika bolag på Stockholmsbörsen som har genomfört en aktiesplit de senaste 5 åren. Vadgäller avkastningen har jag beräknat den faktiska avkastningen i aktien under 30 dagar eftergenomförandet av spliten och jämfört med OMX Stockholm all share index under sammaperiod. En eventuell över- respektive underavkastning har därmed erhållits. Omsättningen iaktiehandeln har jag beräknat som så att jag har jämfört omsättningen i aktien under 15 dagarinnan och 15 dagar efter genomförandet av spliten. Avkastningen uppvisar samma sambandsom tidigare studier har gjort, nämligen att en överavkastning är möjlig att erhålla dagarnaefter en aktiesplit har genomförts. Även omsättningen faller ut på ett sätt som var väntat.Precis som ledningens intentioner med att genomföra spliten så ökar handeln i aktien efterspliten.

Författare

Nicholas Lindgren

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..