Sök:

Laborativ matematikundervisning i årskurs 5

En jämförelse mellan lärare och elevers uppfattning angående användningen av laborativt material


Under de senaste åren har intresset för användningen av laborativt material ökat markant. Syftet med denna studie är att ta fram och göra en jämförelse mellan lärare och elevers uppfattningar och åsikter angående användningen av laborativt material i matematikundervisningen. Studien har genomförts på fyra lärare i Örebro samt deras klasser i årskurs 5. Resultatet visar att laborativt material underlättar lärandet, gör matematiken roligare och mer intressant, för många enligt både lärare och elever. Lärarnas och elevernas uppfattning om hur ofta laborativt material plockas fram och då finns tillgängligt skiljer sig åt. Lärarna anser att materialet används mer än vad eleverna uppfattar. Lärarnas svar visar också på att de anser att laborativt material ger en möjlighet att koppla undervisningen till vardagsmatematiken och att det blir mer dubbelriktad kommunikation med eleverna när material användes.

Författare

Maria Svedlund

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..