Sök:

Att definiera konst

En kritik av George Dickies institutionella teori


This paper treats George Dickies institutional theory of how to define art. Some alternative theories and their originators are also introduced. According to Dickie something is art because it has been created against a background of an already existing artworld. Dickie has formulated his theory in two different versions, ?the earlier? and ?the later?, which differ somewhat in their design. Both versions is presented and discussed in this paper.

Författare

Karl Granefelt Laurén

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..