Sök:

Användning av djur inom arbetsterapi

En systematisk litteraturstudie


Arbetsterapi ämnar möjliggöra utförande av meningsfulla aktiviteter för klienter. Djur ger positiva effekter på människans fysiska, mentala och sociala funktioner som kan öka dennes aktivitetsförmåga, vilket är en förutsättning för aktivitetsutförande. Syftet var att kartlägga forskning kring djur i relation till arbetsterapi samt betydelsen djuren har på individens aktivitetsliv. Metoden var en systematisk litteratursökning som gjordes med 14 valda sökord i sju databaser som slutligen gav 15 artiklar för analys. I resultatet identifierades forskningsområdena djurägarskap och djurterapi. Hund var vanligaste djuret för ägarskap och terapi, följt av katt och häst. Personer som utförde aktiviteter med djur hade olika typer av diagnoser och utförde dessa inom samtliga aktivitetsområden. Den vanligaste funktionsnedsättningen för djurägare var fysisk och för djurterapiklienter psykisk. Aktiviteterna utfördes främst i hem- och samhällsmiljöer. Författarna konkluderade att möjligheter för implementering av arbetsterapi med djur i Sverige finns men att det kan finnas faktorer som försvårar processen. En lösning för implementering skulle vara att arbetsterapeuten arbetar med djur/husdjur i klientens hem- och samhällsmiljö.

Författare

Emma Niklasson Sofia Smålander

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..