Sök:

Analys och framtagning av algoritm för rodermätning


Arbetet är ett utredningsarbete som går ut på att försöka lokalisera felkällor och göra förbättringar på en testutrustning som mäter rodervinklar på akterdelen på en robot. Rapporten innehåller en översiktlig bild över den tidigare metoden och dess felkällor som hittas vid test av den tidigare metoden. Utredningen utmanar också många utav antagandena som är gjorda för beräkningarna av den tidigare metoden. Detta utförs för att kunna bekräfta eller dementera antagandena. Detta görs i form av matematiska modeller som testar olika delar av metoden. Varje del i rapporten består av en beskrivning av vad kapitlet avser följt av felkällorna som upptäckts i metoden när den testas i modellen. Det framtagna metodförslaget utsätts samma prövning som den tidigare metoden för att utreda skillnaderna. I resultatet kan man se de slutsatser som dragit av varje del av utförandet.

Författare

Erik Åkerling Jimmy Jerenfelt

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..