Sök:

Är det någon skillnad? - en jämförande studie över sex gymnasieungdomars syn på invandrare och den bild medierna ger.


invandrare, svensk, medier,identitet, kultur, religion, nationalitet, tillhörighet.

Författare

Karin Hansson Marie Kastrati

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..