Sök:

Vilken standardkryptering är mest varaktig?

- Tester avseende några mobila operativsystems kryptering av filer och innehåll


Är det möjligt att förlita sig på att de smarta mobiler som utnyttjar operativsystem bestående av Android, iOS eller Windows Phone, håller informationen skyddad från spridning om enheten blir stulen eller förläggs? Det här arbetet innefattar undersökandet av medföljande krypteringar för skydd av filer och dess innehåll på ett antal smarta mobiler som kör något av operativsystemen Android, iOS eller Windows Phone.En undersökning där resultatet blev att samtliga testade system är tämligen säkra utifall rätt förutsättningar finns tillhands, samt att mest varaktigast krypteringsalgoritmer innehas av Windows Phone i form av algoritmerna HMACSHA1 och HMACSHA256.

Författare

Jens Evertsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..