Sök:

Var kommer du ifrån?

Etnicitets betydelse i vardagens Zambia.


Människor i dagens samhälle flyttar och reser mycket till olika platser och länder. Man växte upp i en stad och sedan flyttade man till en annan för att till exempel gå i skolan eller arbeta. Under tiden träffar man andra människor från andra städer eller länder. Alla har olika erfarenheter och bakgrund med olika traditioner. Etnicitet är någonting som uppstår när man träffar människor som är olik en själv. Zambia är ett multikulturellt land med många olika etniska grupper som lever sida vid sida. I den här uppsatsen ska jag undersöka om etnicitet är något människor är medvetna om i ett sådant multikulturellt samhälle och på vilket sätt, om de är det.

Författare

Hanna von Hofsten

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..