Sök:

Upplevelser av maskulinitet och sexualitet hos män som lever med prostatacancer

en litteraturstudie


Prostatacancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos män. Behandlingen har ofta många biverkningar både fysiskt, psykiskt och emotionellt, förutom de exsistentiella problem som en cancerdiagnos innebär. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av maskulinitet och sexualitet hos män som lever med prostatacancer. Tretton vetenskapliga, kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem slutkategorier. Att livet är viktigast, men anpassning krävs: Att en förlorad funktion är svår att ersätta: Att inte längre vara en man:Att förlora lust och intresse:Att vilja veta, få stöd och förståelse. I resultatet framkom att männen var tvungna att lära sig hantera sin nya livssituation, ifrågasätta sin manliga identitet, sexuallivet förändrades med bristande sexlust och problem med erektion. Män betonade betydelsen av stöd och information för att kunna hantera situationen. Genom ökad förståelse och medvetenhet hos sjukvårdspersonal om mäns upplevelser av att leva med prostatacancer kan dessa män få bättre omvårdnad. En tänkbar intervention är PLISSIT ? modellen.

Författare

Anna Monlund Ellinor Olsson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..