Sök:

Uppgradering förarstol SEP

på uppdrag av BAE Systems
Hägglunds AB


En prototyp till en förarstol för det militära fordonet SEP har tagits fram av tidigare anställda på BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. Stolen måste uppfylla en omfattande mängd krav då den är tänkt att användas i ett stridsfordon, och av personer av varierande storlek. Den nuvarande prototypen för stolen anses dock vara för dyr och det har dessutom framkommit en del klagomål på konstruktionen. Stolen måste därför göras om så den blir både billigare och bättre. Genom att ta del av tidigare genomförda tester på BAE Systems, samt genom att göra nya tester upptäcktes det dels vad som var dåligt och därmed behövde göras om, och dels vad som var bra och kunde tänkas behållas. Testera visade att några reglage kunde tas bort helt då de inte gjorde så stor inverkan för förarens sittkomfort. Testerna visade också att några detaljer var bra och behövde bara göras mindre justeringar på. Genom konceptframtagning och diskussioner inom företaget kunde ett förslag på åtgärder tas fram som eventuellt kunde tänkas lösa problemen. Detta koncept modellerades upp i Catia V5.

Författare

Mattias Blomberg

Lärosäte och institution

Luleå/Arbetsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..