Sök:

Smart-TV hybridapplikation

En undersökning i hur hybridapplikationer kan skapas mellan Smart-TV och surfplattor, samt användbarheten för dessa typer av applikationer


De senaste åren har marknaden för surfplattor växt massivt samtidigt som Smart-TV?s har kommit fram som en ny produktkategori. Detta arbete är en undersökningen i hur surfplattor tillsammans med Smart-TV kan användas för att skapa en bättre upplevelse för användaren. För detta utvecklades en applikation på en LG Smart TV som sammankopplades med en surfplatta för att visa information om ett pokerspel. Sedan utfördes en undersökning med intervjuer där hybridapplikationen jämfördes gentemot att bara spela på surfplattan. Resultatet visade att denna typ av applikationer har potential att fungera som ett bra komplement till att bara visa information på surfplattan i vissa situationer, men mer forskning inom området krävs.

Författare

Albin Göransson Alexander Persson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..