Sök:

S.O.S

Smör ost och sill eller hjälp


Essän består av berättelser och fakta som berör restaurangbranschens olika yrkeskategorier och deras arbete. Den beskriver yrkeskunnande, språket på restaurang samt värdet av manualer och riktlinjer. Språket som används på restaurang belyses även i en del av arbetet.

Författare

Ing-Marie Rais

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..