Sök:

Medan skivbolagen blöder blomstrar andra delar av musikbranschen?

En ekonomisk kartla?ggning av svenska skivbolag, bokningsbolag och musikfo?rlag o?ver en 8-a?rsperiod.


Syftet med vår uppsats är att kartlägga tre av de viktigaste delarna (skivbolag, bokningsbolag och förlag) i den svenska musikbranschen ur ett ekonomiskt perspektiv. Genom vår kartläggning ämnar vi öka förståelsen för hur den ekonomiska strukturen mellan svenska musikbolag har utvecklats från år 2000 till 2008. Denna jämförelse har vi gjort genom att granska årsredovisningar från de största aktörerna inom respektive del-bransch.

Författare

Patrik Andersson Johann Bjarnason Oskar Kalm

Lärosäte och institution

Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..