Sök:

Med "ansvar" som mål, medel och självbild

Retoriseringen av ?ansvar? i svensk, politisk retorik 1991?2013


En undersökning över hur ordet "ansvar" använts i svensk politik 1991-2013 och den förändring ordet genomgått i avsende på argumentativ funktionalitet under Fredrik Reinfeldts tid som statsminister.

Författare

Anton Berg Niemelä

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..