Sök:

Matrecept med personlig prägel. En av Nigella Lawsons kokböcker ur ett översättningsvetenskapligt perspektiv


Översättning av kokböcker innebär översättning av kulturspecifika begrepp och företeelser. För att närmare undersöka olika översättningsmöjligheter av just sådana begrepp översatte jag delar av kokboken Nigella Express: Good Fast Food av den engelska kocken Nigella Lawson. Valet av författare medförde att stilistiskt intressanta översättningsfrågor, som stilfigurer och personlig stil, också kunde undersökas.Efter att ha översatt själv jämförde jag min översättning med den befintliga, svenska översättningen av kokboken, Nigella Express: gott och snabbt (översättning av Erland Törngren och Kerstin Törngren Lind). I den delen av undersökningen utgick jag från de områden där jag stött på problem: stilfigurer, personlig stil, översättningsmöjligheter av cook samt kulturella skillnader inom matlagningsområdet.Resultatet av studien är att Nigellas speciella stil inte går att normalisera, som vissa teoretiker anser, eftersom den är avgörande för boken som helhet. Därför bör den översättas så att samma effekt skapas. Termen cook står för ett brett begrepp och kan ha olika betydelser, beroende på den språkliga omgivningen. Kulturella skillnader i matrecept bör anpassas till målspråksläsaren, eftersom texten i första hand är en brukstext. Jämförelsen mellan översättningarna visade att jag och de andra översättarna tänkt på liknande sätt i samtliga situationer, även om vi ibland löst problemen olika. Resultatet är ändå att kokbokens praktiska delar, alltså recepten, måste anpassas till den nya läsaren, medan de stilistiska greppen i så stor utsträckning som möjligt bör bevaras även i översättningen.

Författare

Linn Ericsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..