Sök:

Läsning på iPad - bättre än du tror?

En användarstudie där läsförståelse på iPad ställs mot det traditionella pappret


Denna uppsats kommer undersöka om det finns ett samband mellan läsförståelse och läsupplevelse på surfplattan iPad. Det kommer att försöka fastställas om läsförståelse är bättre på iPad eller papper, och om deltagarnas egen läsupplevelse reflekterar deras läsförståelse vid läsning av en kortare text. Hypotesen i uppsatsen var att deltagarna antog att den traditionella läsning på papper var bättre än läsning på Ipad, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Det undersöktes även om användarvana hade någon inverkan på läsförståelsen på iPad. I undersökningen fick målgruppen, som bestod av medieteknikstudenter, läsa två texter och därefter svara på tillhörande frågor, en text på papper och en på iPad. Texterna var lånade från Högskoleprovets LÄS-del. Efter läsförståelseprovet hölls en intervju för att undersöka deltagarnas subjektiva uppfattning av läsningen.Resultaten visar att deltagarnas egen uppfattning inte alltid stämde överens med deras läsförståelse. Från undersökningen kunde det konstateras att det inte gick att avgöra om det fanns en skillnad mellan läsförståelsen på iPad och papper. Det upptäcktes inte något distinkt samband mellan användarvana och bättre läsförståelse på iPad. 

Författare

Emelie Dellgren Ulrika Andersson

Lärosäte och institution

KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..