Sök:

Kvinnogestaltning i Ivar Lo-Johanssons romaner "Måna är död" och "Bara en mor"

? en studie av egensinne- och skötsamhetsideologins genomslag i 1930-talets svenska arbetarlitteratur


Uppsatsen undersöker vilka kvinnliga positioner arbetar- och statarförfattaren Ivar Lo-Johansson framhåller som förebildliga, förkastliga eller normerande i relation till 1930-talets egensinne- och skötsamhetsideologi. Analysen är gjord på romanerna "Måna är död" och "Bara en mor". Begrepp som skötsamhet, egensinne, klass, förväntad/konstruerad kvinnlighet är centrala.

Författare

Sara Svensson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..