Sök:

HTML5 på skrivbordet

En undersökning på Ida Infront


Webbapplikationer har o?kat i antal och anva?ndning i synnerhet de senaste a?ren sen tillkomsten av HTML5 som simplifierat processen. Ma?nga desktopapplikationer idag a?r la?mplig fo?r en o?verga?ng till webb. Sa? a?r fallet hos Ida Infront, ett fo?retag med en produkt, iipax, utvecklad i Java som de har fo?r o?nskan att migrera till webbmiljo?. iipax a?r bl.a. a?rendehanterings- och informationssystem. Den ha?r studien utforskar hur iipax skulle kunna utvecklas i webbmiljo? och underso?ker da?rfo?r typiska egenskaper hos desktopapplikationer som kan pro?vas i en prototyp i webbmiljo?. En prototyp kommer implementeras fo?r att demonstrera funktioner i webbmiljo?. Fo?r att kunna utva?rdera prototypen utfo?rs anva?ndbarhetstester fo?r att studera beteenden mellan desktop och webb. Funktioner som a?r typiska fo?r desktopapplikationer och relevant fo?r iipax a?r bl. a. Drag and Drop, ho?germenyval, kortkommandon, visning och redigering av bilagor (dokument). I ma?n av tid utvecklades de funktioner/egenskaper som bedo?mdes mest komplex och ledde i sin tur till att studien fokuserade pa? filhantering (av bilagor fo?r a?renden). Uto?ver funktioner sa? pro?vas ocksa? mo?jligheterna i responsiv webbdesign d.v.s. anpassning till olika ska?rmstorlekar och enheter. Anva?ndbarhetstesterna utfo?rdes i tva? omga?ngar som agil a?terkoppling och visade en viss fo?rvirring i liknelserna med en desktopapplikation. Resultatet tyder pa? att webbmiljo?er kan beho?va mer tydliga anvisningar i det grafiska gra?nssnittet na?r det ga?ller filhantering. Studien har fo?r o?vrigt i stor utstra?ckning visat att applikationer som iipax a?r mycket la?mplig fo?r webbmiljo? och a?r helt och ha?llet implementerbar. 

Författare

Joel Halvarsson

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..