Sök:

Förståelse av sitt missbruk

Hypotesen om självmedicinering ur ett individperspektiv


Denna studie belyser självmedicineringshypotesen (SMH), inom missbruk, ur ett individperspektiv. Fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med individer som uppfattar sig som självmedicinerare. En fenomenologisk analys har utförts baserad på tre teman; alkoholdebuten, drogvalet och missbruket efter debuten. I analysen framkommer att en av intervjupersonerna självmedicinerade enligt SMH, en person gjorde det till viss del, medan två inte självmedicinerade i enighet med SMH. Studien behandlar frågan om sambandet mellan effektsökande och drogval. Identitet och känsla av grupptillhörighet visade sig vara en central faktor i missbruksbilden. Undersökningen visar på komplexiteten med missbruk och att SMH kan vara begränsad. Andra faktorer kan spela in i missbruksbilden, till exempel spänningssökande personlighet.

Författare

Jennifer Jonsson Iréne Levén

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..