Sök:

Dunkers Kulturhus - för alla? Hur man marknadsför ett kulturhus till en invandrarpublik.


För etthundrafjorton år sedan sa en man vid namn Oskar Trapp att Helsingborg behöver ett museum. Etthundratolv år senare invigdes Dunkers Kulturhus, ett efterlängtat tillskott tillkulturutbudet i staden. Under de två år som huset har funnits har vissa grupper lyst med sin frånvaro. En av de grupperna är invandrare. Eftersom Dunkers Kulturhus ska finnas där för allaså behövdes det en plan för att locka invandrare till huset. Planen blev till två kommunikationsplaner, en långsiktig och en kortsiktig.

Författare

Ghazal Akhavan Rezayat Katarina Hollosy

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Institutionen för Strategisk kommunikation

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..