Sök:

Det sublima är nu


Syftet med uppsatsen är att visa på hur uppfattningen av det sublima har förändrats från antiken till idag, och att presentera en definition av det sublima i en modern landskapsarkitekturkontext.

Författare

Josefin Norén Almén

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..