Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om Longinos - Sida 1 av 1

Det sublima är nu

Syftet med uppsatsen är att visa på hur uppfattningen av det sublima har förändrats från antiken till idag, och att presentera en definition av det sublima i en modern landskapsarkitekturkontext. .

En sublim odyssé : En studie av 2001: A Space Odyssey och det sublima

Studien undersöker det sublima i Stanley Kubricks rymdepos från 1968. Främst behandlas den estetiska dimensionen av begreppet men av stort intresse är också huruvida filmmediet rymmer en mediespecifik sublimitet. Fyra tänkare ligger till grund för förståelsen av begreppet så som det formuleras i den teoretiska inledningen av uppsatsen ? Longinos, Edmund Burke, Immanuel Kant samt Jean-François Lyotard och varje tänkare erbjuder en unik förståelse av begreppet. Detta ger ett mångfacetterat begrepp som kommer att prägla det metodologiska förfarandet.