Sök:

De osedda barnen

Kvinnors upplevelser av förälder/föräldrars alkoholmissbruk och alkoholmissbrukets påverkan under barndom och vuxenliv


This article seeks to examine the effects alcohol abuse have on the growth of women and how, as adults, their lives are affected by this. It tries to encourage a better understanding and knowledge of these experiences and how instances of support and help have influenced the subject?s life, from childhood through to adulthood. Through 10 qualitative interviews of adult women, all affected by childhood alcohol abuse, the article tries to get a better understanding of how these women coped under these circumstances. The article attempts also to better understand how the women?s experiences of support during childhood have benefited them and how they feel as adults today.

Författare

Anette Gren Lena 0hlsson

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Sektionen för Hälsa och Samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..