Sök:

Behov av information och emotionellt stöd hos kvinnor vid nydiagnostiserad bröstcancer

- En litteraturstudie


Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor. Behandlingen av bröstcancerpatienter var mer likartad förr men idag är den mer varierande. Vid bröstcancerdiagnos utlöses en livskris och patienten hamnar i chocktillstånd. Enligt Cullberg (2003) påbörjar detta en process bestående av fyra olika faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Att få diagnosen innebär en stor omställning i kvinnornas liv och de har alla olika behov av information och emotionellt stöd under hela sjukdomsförloppet. Syfte: Belysa vilka behov kvinnor med nydiagnostiserad bröstcancer har av information och emotionellt stöd i förhållande till sjuksköterskan från diagnos till behandling. Metod: En allmän litteraturstudie bestående av 11 kvalitativa artiklar. Resultat: Två teman konstaterades: ?information? och ?emotionellt stöd?. Dessa delades i två subteman; ?vid diagnos? och ?inför behandling?, för att särskilja behovet av information och emotionellt stöd vid olika tidpunkter. Slutsats: Denna studie har givit en förståelse för kvinnor som har drabbats av bröstcancer samt givit svar på vilken information och emotionellt stöd kvinnorna har eller inte har fått av sjuksköterskan. Att erhålla adekvat information samt ett gott emotionellt stöd är av stor vikt från diagnos fram till behandling av dessa kvinnor. Behovet av olika typer av information och emotionellt stöd varierade under denna period. Det kräver att sjuksköterskan är medveten om detta. Klinisk betydelse: Patienten hamnar i chock när hon får beskedet om bröstcancer och är inte alltid mottaglig för information vilket antyder att sjuksköterskan bör vara försiktig om hur mycket information som ges. Mer omfattande information kan ges närmre behandlingen.

Författare

Anna Trocmé Dunia Shahad

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..