Sök:

Sökresultat:

1896 Uppsatser om Communities of Practice - Sida 1 av 127

Hur sprider vi kunskap? : En kvalitativ studie om Räddningstjänstens kunskapsöverföring

Syftet med denna studie är att undersöka hur Räddningstjänsten sprider kunskap som erhållits från erfarenheter och övning, samt vilka strukturella faktorer som påverkar denna spridning. Med strukturella faktorer avses exempelvis hierarkier, avdelningsgränser, strategier för kunskapsöverföring och belöningssystem. Studiens empiri har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer och är således en kvalitativ studie. Urvalet består av sju medarbetare på olika befattningar som bedömts som nyckelpositioner för kunskapsspridning. Studien utgår ifrån olika Knowledge management-strategier och Communities of Practice för att förklara skapande och spridning av organisatorisk kunskap. Resultatet påvisar att det finns olika spridningsmetoder för kunskap som består av ett avvikelsesystem, insatsrapporteringssystem samt Communities of Practice inom arbetslagen.

Olika generationers kunskapslegitimering. En kvalitativ studie om kunskapsöverföring i ett IT-företag

Companies? ability to differentiate themselves from their competitors becomes increasingly difficult when standardized technical solutions are used, which means that the employees become the most important resource. Many workplaces consist of a mix of employees with different backgrounds and of different ages, which highlight the generational perspective. Previous research has long focused on different generational drivers and of motivation at work, but there has been few studies in which the transfer of knowledge between generations have been examined. With that as a background, a qualitative interview study was conducted at a major IT company to investigate how employees legitimize knowledge and how it affects the transfer of knowledge between generations.

Virtuella communityn: en fallstudie om independentskivbolags användning av virtuella communityn

The purpose of this thesis was to study the importance of virtual communities for independent record companies. It also aims to examine how these companies use virtual communities in their marketing activities and how to gain competitive advantages by working with virtual communities. A case study based on interviews was conducted with managers from two independent record companies, Music Is My Girlfriend Recordings and B&B Records. Our study has shown that virtual communities are important for independent record companies as tools for finding and addressing the right target market. Useful information about the members of these communities can easily be gathered with the use of the various search options that are available.

Virtuella Communities : Sociala faktorer i digitala miljöer

Virtual Communities is an increasingly common phenomenon on the Internet. Most of the Virtual Communities are operated and maintained on a non-profit basis with a direction towards entertainment. However, as more state administrated and commercial services become web-based, we believe that the number of Virtual Communities with a community-based or commercial direction will increase in a near future. In this thesis, we describe our participation in, and studies of, a number of Virtual Communities with focus on the IRC-channel ?3dfxsweden?.

"We'd go crazy without each other!" : En studie om kollegialt lärande på arbetsplatsen

This study means to research the importance and significance of the social and informal learning opportunities offered at a workplace. With Wenger?s theory about social learning and Communities of Practice as a starting point, this study will create understanding about how teachers at a school comprehend their opportunities for learning within the teacher community. The study is conducted at an independent school in Sweden, and is based on interviews with eight of the teachers employed at the school. The purpose of the study was to research how employees perceive how their social interactions with their colleagues can create learning, and what obstacles they might face along the way.

Gated communities : The american dream - den svenska mardrömmen?

This is an essay about gated communities and their impact on society. The key questions of my essay are: why people choose to live in gated communities; how the city is impacted by gated communities and what the difference concerning the reasons and impact of gated communities in Florida and Sweden is, and what this difference might depend on. I am using postmodern urbanism as a starting point, and I look closer on Edward J. Soja?s theories about the postmodern metropolis.

Lita på mig! En studie av tillit på virtual communities

The technical achievements that have occurred in recent years have led to a greater use of the Internet around the world. Today, more and more people are using virtual communities, a place where communication occurs with people who have similar interest. Due to the option of being an anonymous user, the concept of trust plays a big part in how virtual communities are working. It is therefore of interest to investigate how trust develops between users in virtual communities. This report asks the following question:"How is trust formed between users at a virtual community?"A qualitative and netnographical study was conducted to answer the question above.

Virtuella Communities: Sociala faktorer i digitala miljöer

Virtual Communities is an increasingly common phenomenon on the Internet. Most of the Virtual Communities are operated and maintained on a non-profit basis with a direction towards entertainment. However, as more state administrated and commercial services become web-based, we believe that the number of Virtual Communities with a community-based or commercial direction will increase in a near future. In this thesis, we describe our participation in, and studies of, a number of Virtual Communities with focus on the IRC-channel ?3dfxsweden?. On the basis of our experiences, we describe the social elements that form the foundation on which the Virtual Community rely on.

Communities ? en marknadsföringskanal med effekt?

Datum:         2008-11-13 Nivå:             Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 Högskolepoäng Författare:  Amina Ahmed Ibrahim                 Carol Nakajugo Basudde Handledare: Mats Viimne Titel:             Communities ? en marknadsföringskanal med effekt? Syfte:            Att beskriva communities som marknadsföringskanal och dess kommunikationseffekt. Metod:          Primärdatainsamlingen för denna uppsats har skett via intervjuer som utförts på tre olika sätt, personligt möte, telefonintervjun samt e-post intervju. Uppsatsen har baserats på fältstudier av fyra communities i Sverige, nämligen Lunarstorm, Glife, Nightlife och Nattstad. Sekundärdata har använts i form av böcker, artiklar och Internet. Slutsats:        Fördelen av att företag använder sig av communities är bl.a. träffsäkerheten och att företag ska enklare kunna nå ut till målgruppen som deras reklamannonser riktar sig till.

Segmenting online communities

Thesis purpose: The main purpose of this study is to empirically verify the applicability of Kozinets´ model on an interest, activity or lifestyle based online community, in order to develop an adaptive segmentation approach for segmenting online communities. Methodology: This research is deductive by nature, cross-sectional by design and undertakes a quantitative approach using self-completion questionnaire as a part of a web survey to collect the empirical data needed. Theoretical perspective: The main theories guiding our work and supporting the findings of this study include: market segmentation (descriptive and behavioural) and communities (consumer communities and online communities). Empirical data: A web survey with self-completion questionnaire used to gather empirical data from members of interest, activity or lifestyle based online communities. Conclusions: This study took the specific characteristics of online communities into more consideration than previous research and literature has done and also recognized that an adaptive segmentation approach is needed, depending on the communities of study.

Facebök : En studie om förflyttning mellan nätverk

Aim: The aim of this study is to understand why people have changed their preferred community over time. What are the main factors when changing to a new one?Method/material: The method has consisted of personal interviews with six different people in the ages between 20-22 and of different gender. The main material that has been used in this essay is the theory of Uses and Gratifications as explained by Denis McQuail, the theory of Convergence culture by Henry Jenkins and the theory about Communites of Practice by Etienne Wenger.Main results: This study shows a heavy affection that the use of communities often centers round the people around the community, rather than the functions that the communities themselves provides. Having people that you know on the community you choose is a vital part for people or at least having the support of other people and changing to another community at the same time.

Online communities : En studie av Lunarstorms framgång

Communities är ett hett ämne som idag ständigt diskuteras i media. Människor blir mer och mer benägna att interagera online och mängden med online communities ökar i takt med detta. I Sverige finns en community som heter Lunarstorm som har blivit ett fenomen som inte har skådats någon annanstans. Med sina 1,3 miljoner användare är det absolut störst i Sverige idag. Jag har i min uppsats tagit fram ett antal faktorer ur litteraturen som är avgörande för ett online communities framgång.

Gå bredvid mig - : En studie om förskollärares tal om uppdraget som VFU-lärare i relation till det formella dokumentet

This study contains how pre-school teachers talk about their mission as tutors and their assignments to educate student teachers in relation to the document that contains information concerning practice-based learning. The students are involved in Communities of Practice regarding pre-schools for children between one year and five years old. The pre-school teachers will share their daily work and pedagogical responsibility in the activities, meaning that the students are expected to show social engagement in interaction between children and adults. When teachers from the University visit the pre-school, the students are supposed to have a lesson or activity with the pupils in the practice class. And afterwards the students, the pre-school teachers and the teacher from University together have a developing discuss about the outcome objectives that the students are supposed to reach during the practice.

Virtuell community i mobilen - Kriterier som ligger till grund för en framgångsrik virtuell community i mobilen

Sociala nätverk tar stor plats på Internet genom virtuella communities. Användare har en större möjlighet att nå dem via mobila lösningar och därmed göra dem till mobila communities. Kriterierna som ligger till grund för framgång för virtuella communitiesvill vi applicera på mobila communities. För att undersöka dessa kriterier, och bakomliggande faktorer, har vi valt att titta på ?tidigt bruk? användning av en mobil community, Facebooks mobila portal med hjälp av Technology Acceptance Model (TAM).

Information och informationskompetenser för ett evidensbaserat socialt arbete : om socionomers informationspraktiker i arbetet med barnavårdsutredningar inom socialtjänstens yrkesverksamhet

The aim with this master?s thesis is to examine the information practices and information literacies among social workers in the field of the social services and in the work with child welfare investigations. This is in this study related to their ambition to fulfill the requirements of an evidence-based practice. On a theoretical level, the study is based on three theories grounded in the idea of situated learning and of human activities based in a social context. These are the sociocultural theory, the theory of Communities of Practices and the theory of information practices.

1 Nästa sida ->