Sök:

Sökresultat:

6259 Uppsatser om Business and Economics - Sida 1 av 418

Hur har EU-utvidgningen den 1 Maj 2004 påverkat logistikföretagens strategi i Sydöstra Sverige?

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur företag i logistikkedjan, rederi ? hamn ? åkeri, förberett sig inför de nya länderna, Lettland, Litauen och Polens inträde i den Europeiska Unionen den 1 maj 2004. Vi har även valt att undersöka vilka omvärldsanalysmetoder företagen använder sig utav, hur de i så fall tillämpar dessa och ge eventuella förslag på omvärldsanalysmetoder..

Lönegapet

This essay is using theories about social norms, and wage determination to evaluate why there is a gender wage gap on the Swedish labour market. To identify the essence of the gender wage gap investigations on specific jobs where the genders are over-, under and equally represented has been made. Also a poll has been sent out to alumni business economics from School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg to evaluate their labor market from a gender wage gap perspective..

Hållbar utveckling i högre utbildning : Miljöledningssystem användbart för akademin?

The purpose of this report was to investigate how the Umeå School of Business and Economics at Umeå university can work to increase the share of courses and programmes that discuss sustainable development. Furthermore the purpose was to develop an action plan that can be used to increase that share. Methods used were a questionnaire directed towards the educators at the Umeå School of Business and Economics and an assessment of the content of courses and programmes connected to the Umeå School of Business and Economics. There was no clear structured way of working with education for sustainable development, but at the same time there was a will to integrate sustainable development in the education. Curricula were according to the educators an important tool to achieve this integration, their experience were that there are not enough time, people and money to work with sustainable development in the education and they would like to see more clear directions from the management.

Verksamhetsstyrning hos små och medelstora business-to-business tjänsteföretag

I denna uppsats har vi beskrivit och analyserat befintlig traditionell ekonomistyrning hos små och medelstora svenska business-to-business tjänsteföretag och diskuterat förutsättningar för utformning och implementering av en modern verksamhetsstyrning. Undersökningen genomförts som en fallstudie av sex företag och presenteras med hjälp av en enklare modell, som återger företagets syn på strategier och ledningsfilosofi, organisationsstruktur samt ekonomistyrning.Vi har kommit till slutsats att storleken och tjänsteinriktningen är avgörande faktorer inom gruppen vid val av ekonomistyrningsmodell. Det förefaller så att företagen använder sig av den traditionella ekonomistyrningen, vilket ger ett stort utrymme för implementering av nya utvecklingslinjer. Avslutningsvis föreslår vi de moderniseringar, som skulle kunna leda till modern verksamhetsstyrning..

E-BUSINESS, WHAT IS IT GOOD FOR: AN EXPLANATORY STUDY OF FIVE COMPANIES? E-BUSINESS SOLUTIONS

The notion of firms interacting with technology is not new; these types of systems were already in place in the mid eighties. E-business users worked with connections between their inbound logistics and procurement systems, and suppliers? order-entry systems. When these connections were described for the first time the vertical links between two, or more, value chains in a value system received more attention in firm strategy. The design of the linkages in the value system was said to be a product of the need for coordination and relative bargaining power.

Om värld och bevakning : en studie av en företagslednings omvärldsbild och dess samband med omvärldsbevakningen

Background: Increasing globalization makes companies more influenced than before by actors and factors in their environment. For some this has lead to a more dynamic and complicated business context. Therefore it is of strategic importance to understand what is currently going on as well as to have a general idea of what the future brings. Purpose: To contribute to a deeper understanding of how a corporate management can perceive its business environment and how it affects he gathering of business information from a strategic perspective. Realisation: In-depth interviews were conducted with all four members of the management in the studied company, Volvo Competence Center in Skovde, Sweden.

Växande tankesätt : en studie av tillväxtmotiv och tillväxtstrategier i småföretag

Background: Today small business firms represent a considerable part of swedish economy, and the number of small firms has steadily increased the last ten years in relation to the total employment. The fact that there are firms willing to grow, it ought to be interesting observing their motives of growth, and what kind of strategies that can be identifiable in these firms. Purpose: To examine the motives of growth in small business firms, and to study which growth strategies the firms use when expanding their business. Realization: The study is accomplished through telephone interviews with six small business firms in the province of Jönköping. The firms contain between 10-49 employees.

THE INDUSTRIAL BRAND MANAGER ? Product Manager and Brand Communicator.

The main objective of this thesis is to study the brand manager?s role within a global business to business (B2B) company. In order to meet the main objective we have chosen to study and analyse one global B2B company, Alfa Laval AB, Alfa Laval DK, Alfa Laval PL and its co-partners such as an advertising agency. We have also studied three global business to customer (B2C) companies, Mars, Unilever and Nestlé, to get a picture of brand managers? role and responsibilities within the B2C environment which is already quite far ahead in the development of the brand management thinking..

Kopplingar mellan interna prestationsmätningar och ständig förbättring

Kopplingar mellan interna prestationsmätningar och ständig förbättring undersöks genom fallstudie av IKEA Food Service. Uppsatsen genererar fem hypoteser kring ämnet..


Competing on the job market- a study of the relationship between product- and personal branding

Purpose: The purpose of our thesis is to analyze the application of models from product branding on job-seeking business students as a way to establish a personal brand.Conclude: We found that the principles of product branding closely resembles those of personal branding and are therefore applicable. The models that build a products brand can do the same for a business student. Thereby we can conclude that personal branding does derive from product branding..

A Capital Idea - Developing an IC-based model for Market value plans

We waned to present a possible solution or new template for business plan called Market value plan..

Varumärket som positioneringsinstrument : en studie inom business-to-business

Bakgrund: Vår utgångspunkt i uppsatsen är att produktskillnaderna blir allt mindre och det emotionella värdets betydelse blir allt större. I och med detta får varumärket en allt större betydelse även inom business-to-business. Syfte: Vi avser att undersöka ICA Menyföretagens identitet samt vad dess varumärke står för. Dessutom vill se hur användbara de modeller vi använt är i business-to-business-relationer samt utforma en egen modell som förklarar hur märkeslojalitet uppnås i en sådan relation. Avgränsningar: Vi kommer endast att beröra så kallad business-to-business samt varumärkets emotionella värde.

Kapitalstruktur och Affärsrisk

During the past year it has been made possible to buy back a company?s outstanding stock. This is done in order to change the capital structure towards a situation with less equity. A change in capital structure means a change in the cost of capital for a company and by that a change in the value for the stockholder. This Master Thesis studies the relation between capital structure and business risk.

Ett alternativt sätt att bygga små aktieportföljer. En pyramidmodell jämförs med en naivmodell.

Enligt ägarstatistik har många svenska aktieportföljer en högre risk än vad de borde i förhållande till avkastningen de kan väntas ge. Avsaknaden av modeller för uppbyggnad av portföljer kanske är en orsak? Syfte: Att undersöka om uppbyggnaden av aktieportföljer gjorda med hjälp av en pyramidmodell är bättre än uppbyggnaden av en naiv portfölj.

1 Nästa sida ->