Sök:

A Capital Idea - Developing an IC-based model for Market value plans


We waned to present a possible solution or new template for business plan called Market value plan.

Författare

Malin Jepson Douglas Mejia

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..